Ondersteuning vanuit Nederland

een gemeente met een missionair karakter

Vijfendertig jaar geleden begon het werk van de SSRO met het ondersteunen van de Evangelisch Reformierte Kirche van Neuhofen en haar predikant ds. Reinhold Widter. In die 35 jaar groeide de ERKWB uit tot een klein kerkverband met inmiddels zes kerken. De kleinste daarvan is de kerk van Neuhofen.

ERKWB NEUHOFEN

Project Kerkplanting Graz

In de zomer van 2019 is Pfarrer Peter Drost met zijn vrouw en vijf kinderen naar de omgeving van Graz verhuisd. Daar werd hij in oktober 2019 bevestigd als missioniari predikant met de opdracht in Graz een gemeente te stichten in het kerkverband van de ERKWB.

GRAZ

De SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus

en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland.